startpagina contact site map

Het Ondernemingsplan

In een ondernemingsplan onderzoekt u niet alleen de haalbaarheid van uw onderneming, maar het is ook een goede houvast wanneer u eenmaal begonnen bent met uw bedrijf. Doordat u zich van te voren een idee heeft gevormd over de doelstellingen van uw bedrijf, kunt u wanneer deze niet gehaald worden direct reageren. Een ondernemingsplan schrijven is niet verplicht. Toch is een ondernemersplan schrijven zeer raadzaam omdat u hiermee voor uzelf en eventuele geldschieters alles goed op een rijtje zet.

In een goed ondernemingsplan moet derhalve op vele zaken worden ingegaan. Hieronder vindt u vier hoofdpunten die u zeker niet moet vergeten. Houd er rekening mee dat een ondernemingsplan een persoonlijk plan is en moet passen bij u én uw bedrijf.


1. Ondernemingsplan: De ondernemer

U dient te beginnen met enige informatie over u zelf. Hier ontmoet de lezer u als ondernemer. Uw persoonsgegevens, opleiding en werkervaring moeten in het ondernemingsplan komen te staan. Evenals uw motivatie en uw doelstellingen. Als u uw doelstellingen niet in een paar zinnen kunt verwoorden dan zijn deze waarschijnlijk te ingewikkeld. Om te bepalen of u eigenlijk wel geschikt bent om ondernemer te worden zult u ook uw eigen kwaliteiten en zwaktes in kaart moeten brengen. Dan weet u waar u eventueel aan moet werken en welke sterke kanten u uit kunt buiten.

2. Ondernemingsplan Marketingplan

Een marketingplan geeft invulling aan de ondernemersdoelstellingen die volgen uit uw ondernemingsplan. Met welke producten/diensten wilt u winst halen en op welke doelgroepen moet u zich dan richten? Met een goed marketingplan is uw organisatie beter in staat om in te spelen op allerlei veranderingen doordat u beter gefundeerde beslissingen kunt nemen op basis van juiste informatie en analyses. Wat allemaal in een marketingplan thuishoort, kunt u marketingplan vinden.

3. Ondernemingsplan: Financieel plan

In uw financiele plan maakt u inzichtelijk welke omzet, kosten en winst u heeft. Welke investeringen u heeft gedaan en hoe deze zijn gefinancierd. Hiervoor zult u een aantal begrotingen moeten opstellen. Allereerst moet u een investerings- en een financieringsplan schrijven. Deze vormen samen uw balans. Op een door u op te stellen exploitatiebegroting geeft u een overzicht van omzet, kosten en winst. Daarnaast vermeldt u in een liquiditeitsbegroting een overzicht van daadwerkelijke inkomsten en uitgaven. Als laatste zult u ook uw privé-uitgaven moeten bijhouden.

4. Ondernemingsplan: Organisatie

U dient in uw ondernemersplan ook uw organisatie te beschrijven. Wat is de door u gekozen handelsnaam en welke rechtsvorm heeft uw onderneming? Hierover kunt u meer lezen onder de rubriek 'De eerste stappen' onder 'meer' op deze site. Ook moet u weten welke vergunningen u nodig heeft om uw bedrijf op te starten, welke bedrijfsverzekeringen u nodig heeft en wat u allemaal moet melden bij de Belastingdienst. Over al deze onderwerpen kunt u informatie vinden op deze site. Daarnaast zult u ook algemene voorwaarden moeten opstellen. Deze moeten toegankelijk zijn voor uw klanten, zodat zij weten welke voorwaarden u hanteert bij leveringen.

Naast deze vier hoofdpunten is het verstandig om in uw ondernemingsplan alvast rekening te houden met de volgende zaken:


Communicatie

U zult natuurlijk bereikbaar moeten zijn voor uw klanten. U zult moeten nadenken over op welke wijze u bereikbaar wilt zijn voor uw klanten en contacten. Neemt u een vaste telefoonlijn of heeft u genoeg aan een mobiel toestel. Wilt u een eigen website waarop u te bereiken bent of heeft u voldoende aan een e-mailadres? De antwoorden op deze vragen hebben ook weer gevolgen voor uw investeringen en zullen goed doordacht moeten worden.

Werk en privé

Veel ondernemers beginnen een eigen bedrijf omdat ze onafhankelijk willen zijn. Vaak wordt dan de inbreuk op het privé-leven vergeten. Zeker als u aan huis begint te werken moet u sterk in uw schoenen staan om werk en privé gescheiden te houden. Maak daarom voor u begint goede afspraken met uzelf en het thuisfront. Daarnaast dient u als zelfstandige voldoende tijd te reserveren voor boekhouding, facturering en acquisitie.

Hulp

Omdat sommige onderdelen van een ondernemingsplan niet gemakkelijk zijn om alleen in elkaar te zetten is het verstandig om ook uw familie, vrienden en kennissen eens te laten kijken naar uw uiteindelijke ondernemingsplan. Komt u er echt niet uit, dan zijn er vele professionele instanties die u kunnen helpen met de verschillende onderdelen uit uw ondernemingsplan. Denk hierbij aan banken, KvK, accountants et cetera.

Enkele opmerkingen

Voorzie uw ondernemingsplan van een goede inleiding, die kort en duidelijk is. Zo'n inleiding hoeft echt niet veel meer dan één pagina te zijn. Het gehele ondernemingsplan hoeft niet meer dan twintig pagina‘s te bevatten. Zorg voor een duidelijke structuur met een samenvatting, inhoudsopgave, paragrafen en bijlagen. In de samenvatting staan de belangrijkste conclusies: wat zijn uw doelstellingen en hoe wilt u die bereiken. Daarbij is een kort overzicht van uw financiele plan ook van belang
offerte aanvragen

Contactgegevens

Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473

E-mail:
Website:
tel.
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36

Attentiv
Kleine Dijlakker 45
8701 HX Bolsward
K.v.K. 0109.6325
AFM 1200.7639

E-mail:
Website:
tel.
boskma.bv@attentiv.nl
www.solideverzekerd.nl
0515 58 05 83

Jan N. van der Wel MFP CFP
Kerklaan 24
1251 JT Laren jvanderwel@yourfinancials.nl
06-10210875


www.kifid.nl