startpagina contact site map

Koopsubsidie

De overheid heeft altijd het eigen woningbezit gestimuleerd.
De belangrijkste wijze en ook de bekendste is de hypotheek rente aftrek. In het verleden waren er premie A, B en C woningen met subsidie. Op dit moment is er alleen nog de koopsubsidie. Koopsubsidie is een tegemoetkoming in de hypotheeklasten.

De kenmerken:
  • Koopsubsidie wordt toegekend bij de aankoop van een woning of een woonwagen met standplaats.
  • De subsidie is bedoeld voor mensen met een bescheiden inkomen.
  • De koopsubsidie wordt maandelijks uitbetaald aan de eigenaar en is vergelijkbaar met huursubsidie.
  • De koopsubsidie bedraagt maximaal EUR 164,68 per maand belastingvrij.
  • Op de koopsubsidie kan een toeslag worden gegeven wanneer overdrachtsbelasting in rekening wordt gebracht.
Als uit de berekening blijkt dat meer koopsubsidie nodig is dan EUR 164,68 per maand, komt u niet in aanmerking voor koopsubsidie. Ontvangt u huursubsidie? Of komt u gezien uw inkomen daarvoor in aanmerking? Dan kan koopsubsidie worden verstrekt indien ook aan andere voorwaarden wordt voldaan.
Deze hebben te maken met:
  • Uw eigen vermogen;
  • De kosten van de woning;
  • De hypotheek;
  • De staat van onderhoud van de woning.
Koopsubsidie wordt steeds voor drie jaar vastgesteld. Na drie jaar wordt nagegaan of u er nog steeds voor in aanmerking komt. Het bedrag wordt aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. U ontvangt de tegemoetkoming voor maximaal vijf periodes van drie jaar. Komt u na vijftien jaar nog steeds in aanmerking voor koopsubsidie, dan ontvangt u een bedrag ineens voor de resterende periode.

Hoe kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor koopsubsidie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn:

1. U bent 23 jaar of ouder;
2. U verblijft rechtmatig in Nederland;
3. U was de afgelopen drie jaar geen eigenaar-bewoner van een koopwoning;
4. U gaat de woning zelf bewonen;
5. Uw inkomen valt binnen de inkomensgrenzen;
6. Uw vermogen is niet te hoog;
7. De kosten van de woning die u wilt kopen zijn niet te hoog;
8. De hypotheek is niet te hoog;
9. U moet Nationale hypotheekgarantie aanvragen.

Uw inkomen valt binnen de inkomensgrenzen

U komt in aanmerking voor koopsubsidie als uw inkomen binnen de inkomensgrenzen voor koopsubsidie valt. Welke grenzen dat zijn hangt af van uw gezinssituatie. Zie de inkomenstabel.

offerte aanvragen

Contactgegevens

Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473

E-mail:
Website:
tel.
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36

Attentiv
Kleine Dijlakker 45
8701 HX Bolsward
K.v.K. 0109.6325
AFM 1200.7639

E-mail:
Website:
tel.
boskma.bv@attentiv.nl
www.solideverzekerd.nl
0515 58 05 83

Jan N. van der Wel MFP CFP
Kerklaan 24
1251 JT Laren jvanderwel@yourfinancials.nl
06-10210875


www.kifid.nl