startpagina contact site map

Hoe werkt het BKR

De werkzaamheden van het BKR?

Het Bureau Krediet Registratie (het zogenoemde BKR) houdt een register bij van alle kredietverplichtingen in Nederland. Dat is een grote database met gegevens van alle personen die een krediet hebben (of hebben gehad). Daarnaast houdt het BKR ook bij of u over middelen beschikt waaruit een krediet kan voortvloeien. Heeft u een creditcard of een winkelpas dan wordt deze informatie ook opgeslagen en bijgehouden. Met zo‘n pas kunt u in principe ook geld opnemen (ofwel over kredieten beschikken). Het BKR verzorgt deze centrale kredietregistratie namens alle banken en andere kredietverleners in Nederland. Al deze instanties beschikken dus permanent over actuele informatie, die over de gehele linie gelijk is.

Daarmee worden in feite twee doelen gediend:

1.Voorkomen dat kredietnemers te veel Financiële verplichtingen aangaan.

2.Beperking van de risico's voor kredietgevers.

Niet alleen een krediet moet volgens de wet worden geregistreerd. Dit geldt ook voor middelen waaruit een krediet kan ontstaan. Denk bijvoorbeeld maar aan creditcards of winkelpassen. Ook 'koop nu, betaal later - arrangementen' staan bij het BKR vermeld.

3.Hoe werkt de registratie van lening of krediet in de praktijk?

Bij elke lening die u aanvraagt, is de kredietgever verplicht uw gegevens op te vragen. Daarbij is het overigens wel zo dat alleen aangesloten kredietgevers uw gegevens kunnen opvragen bij het BKR. En dan nog onder strikte voorwaarden. Indien een krediet is verstrekt, is de kredietgever verplicht dit zo snel mogelijk aan te melden bij het BKR. Deze procedure dient ook vermeld te zijn in het contract.

4.De drie w's: wie, wat en wanneer.

Wie?

Uitsluitend beroepsmatige kredietverleners, die voor eigen rekening en risico krediet verstrekken aan natuurlijke personen kunnen registraties aanbieden bij het BKR. Deze kredietverleners moeten bovendien door het bestuur van BKR zijn toegelaten als 'deelnemer' aan de centrale kredietregistratie.

Wat?

Alleen kredieten met een minimale looptijd van drie maanden komen voor registratie in aanmerking. Het contractbedrag moet over het algemeen liggen tussen de 500 en de 125.000 euro.

Wanneer?

Deelnemers moeten een verleend krediet direct na de administratieve verwerking van het nieuwe contract aanmelden bij de centrale kredietregistratie.

5.Leen - en aflosgedrag.

Door de registratie van alle kredieten wordt het leen- en aflosgedrag van elke leningnemer inzichtelijk gemaakt. Omdat het BKR zelf geen kredieten verleent, is de registratie zeer nauwkeurig en vrij van elke vorm van bevooroordeling. Hierdoor ontstaat een zeer zuiver beeld van alle ingeschreven verplichtingen. Op de website van het BKR blijkt dat zo‘n 95% van alle ingeschreven kredietnemers probleemloos hun lening afbetalen. Sommigen, zo‘n vijf procent van de geregistreerde, hebben moeite met terugbetalen en moeten betaaltermijnen uitstellen. Ook dergelijke betaalachterstanden zijn uiteindelijk zichtbaar in de centrale kredietregistratie. Maar dat gebeurt niet zomaar. Hieraan gaat een vastgestelde wachttijd en een vooraankondiging vooraf. Is de overeenkomst eenmaal beëindigd, dan is er een einddatum zichtbaar bij het desbetreffende krediet. Vijf jaar na de einddatum verdwijnen alle gegevens over een beëindigde overeenkomst automatisch uit het bestand.

Het is overigens niet zo dat het BKR alles registreert! De kredietverplichting wordt geregistreerd wanneer deze binnen Nederland is afgesloten (binnen de registratiegrenzen). Zaken die niet worden geregistreerd zijn: inkomen, huurschuld, belastingschuld, onbetaalde rekeningen en/of studiefinanciering. Een kredietverlener zal deze zaken wel meenemen in de voorbereiding van een BKR-toets, maar men zal deze informatie niet aantreffen bij het BKR.
(Bron: Nibud)

Lees hier meer informatie over het Bureau Krediet Registratie »
offerte aanvragen

Contactgegevens

Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473

E-mail:
Website:
tel.
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36

Attentiv
Kleine Dijlakker 45
8701 HX Bolsward
K.v.K. 0109.6325
AFM 1200.7639

E-mail:
Website:
tel.
boskma.bv@attentiv.nl
www.solideverzekerd.nl
0515 58 05 83

Jan N. van der Wel MFP CFP
Kerklaan 24
1251 JT Laren jvanderwel@yourfinancials.nl
06-10210875


www.kifid.nl