startpagina contact site map

Bureau Krediet Registratie

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt van elke Nederlander met een krediet een dossier bij in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Het gaat om onder anderen leningen, creditcards en debet -standen op betaalrekeningen van ongeveer de helft van de bevolking. De bedoeling van deze administratie is de kredietwaardigheid te kunnen beoordelen van mensen die een lening aanvragen. Daartoe worden gegevens geadministreerd als alle lopende leningen en het aflosgedrag.

Overkreditering

Het BKR stelt dat het bijdraagt aan het voorkomen van een maatschappelijk probleem, door consumenten te beschermen tegen overkreditering ( is teveel lenen). Elk jaar worden ongeveer 1 miljoen nieuwe kredieten bij het BKR geregistreerd. Gegevens over een lening worden bewaard tot 5 jaar na afloop van het contract. Hypotheken worden niet geregistreerd, tenzij degene die leent zijn termijnen niet betaalt.

Banken en postorderbedrijf

Het BKR werd in 1965 opgericht door de Nederlandse banken en financiele dienstverleners. Er werken ongeveer 100 medewerkers op het kantoor in Tiel. Er zijn anno 2003 circa 250 aangesloten instellingen. Elke instelling met een bankvergunning is wettelijk verplicht aangesloten bij de BKR. Het zijn echter niet alleen banken die zijn aangesloten, ook postorder bedrijven en leasemaatschappijen zijn aangesloten. Deze laatste registreren doorgaans echter alleen wanneer er achterstanden ontstaan.

BKR Beoordeling

De banken vragen van iedereen die een lening aanvraagt gegevens op bij het BKR. Het BKR oordeelt niet zelf, maar stelt slechts de gegevens ter beschikking aan de bank. Het BKR behandelt ongeveer 15 miljoen aanvragen per jaar. De BKR brengt de aangesloten instellingen 42 eurocent per aanvraag in rekening. Van die inkomsten bedruipt de organisatie zich.

BKR Geregistreerd

Geregistreerd worden kredieten met een minimale looptijd van 3 maanden, die zijn verleend aan een natuurlijke persoon (inclusief bijvoorbeeld ondernemers met een eenmanszaak), en die tussen een bepaalde ondergrens en bovengrens liggen. De geregistreerde kredietgegevens zijn:
 • De hoogte van het krediet
 • Het moment waarop het krediet ontstond
 • De voorziene laatste aflossingsmaand
 • De daadwerkelijke laatste aflossingsmaand
 • De kredietsoort
 • Eventuele bijzonderheden in de aflossing van het krediet
Het register bevat naast de kredietgegevens slechts de volgende persoonsgegevens:
 • Achternaam
 • Voorletter(s)
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Woonplaats

Huurschuld, Belastingschuld

Zaken als inkomen, huurschuld, belastingschuld of onbetaalde rekeningen bij het energiebedrijf staan niet geregistreerd. Ook studiefinancieringen van de Informatie Beheer Groep worden niet door het BKR geregistreerd, hoewel het huidige kabinet wel plannen heeft voor dit laatste (medio 2004). De consument kan inzage vragen in zijn dossier en zonodig een verzoek indienen om deze te laten corrigeren. Daarnaast kan hij navragen welke instellingen in de afgelopen 12 maanden zijn dossier hebben opgevraagd. Als zou blijken dat het dossier ten onrechte is opgevraagd dan wordt volgens het BKR een zware boete opgelegd aan de betreffende instelling. Vaak is een afgewezen lening voor de consument aanleiding om inzage te vragen. In 2001 gebeurde dat 52.000 keer. De ministeries van Sociale Zaken en Financien werken aan plannen om de BKR ook informatie over betalingsachterstanden te laten bijhouden.
Terug
offerte aanvragen

Contactgegevens

Prior Financiële Diensten
Postbus 476
1620 AL Hoorn NH
K.v.K. 3713.5881
AFM 1201.7473

E-mail:
Website:
tel.
info@priorfd.nl
www.priorfd.nl
0229 24 90 36

Attentiv
Kleine Dijlakker 45
8701 HX Bolsward
K.v.K. 0109.6325
AFM 1200.7639

E-mail:
Website:
tel.
boskma.bv@attentiv.nl
www.solideverzekerd.nl
0515 58 05 83

Jan N. van der Wel MFP CFP
Kerklaan 24
1251 JT Laren jvanderwel@yourfinancials.nl
06-10210875


www.kifid.nl